Termin 9    NSPR    Fråga 1509

Berit medicinerar med litium sedan flera år och vid provtagningen ses förhöjd litiumkoncentration. Du misstänker att det är en interaktion med ett av hennes fem nya läkemedel. Vilket?

Pronaxen® (Naproxen) minskar litiums njurclearance vilket får litiumhalterna i serum att stiga med upp till 40 %. Kombinationen av litium och NSAID bör undvikas om inte frekventa kontroller av serumhalten av litium kan göras.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in