Termin 9    NSPR    Fråga 1508

Hur kan man skilja på trotssyndrom och uppförandestörning?

Trotssyndrom förekommer huvudsakligen hos yngre barn medan uppförandestörning förekommer bland tonåringar.
Barn med trotssyndrom trotsar regler med argumentativt och trotsigt beteende, är hämndlystna, argsinta eller tappar ofta besinningen. Barn med uppförandestörning trotsar samhällets normer, t.ex. genom avsiktligt skadebeteende, anlagda bränder eller kriminalitet. Ungen uppvisar även aggressivt beteende t.ex. fysisk grymhet eller sexuellt våld.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in