Termin 9    NSPR    Fråga 1506

Vid alkoholbrukssyndrom kan flera olika läkemedel användas. Vilket av följande är INTE ett sådant läkemedel?

Antabus (Disulfiram) gör att man inte kan använda alkohol då man blir kraftigt illamående om man kombinerar dessa. Förhöjda leverprover utgör dock ett hinder för användning av Antabus.

Akamprosat (Campral eller Aotal) minskar alkoholsuget, kan ha god effekt om man dagligen måste kämpa mot suget efter alkohol.

Naltrexon påverkar inte suget men är bra att använda om det finns en kontrollförlust (tappar kontrollen och inte kan sluta när man väl börjat dricka).

Acetylcystein används bl.a. som antidot mot paracetamol och hör inte hit.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in