Termin 9    NSPR    Fråga 1505

En patient läggs in för alkoholavgiftning. Hur går en avgiftning till farmakologiskt?

Avgiftning sker med korsreagerande läkemedel, vanligast är bensodiazepiner i nedtrappande dos under fem dagar. Tiamin (vitamin B1) ges för att minska risk för Wernickes encefalopati. Abstinenssymtom följs kliniskt samt med skattningsskalan CIWA (Clin. Inst. Withdrawal Assessment for Alcohol).

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in