Termin 9    NSPR    Fråga 1504

Levodopa med dekarboxylashämmare är förstahandsval vid Parkinsons sjukdom. Vad av följande är INTE ett alternativ som kan användas senare i förloppet?

När den per orala medikamentella behandlingen inte fungerar som den ska utan leder till dosglapp (läkemedlens effekt fås under allt kortare tid och symtomen kommer tillbaka mellan doserna) och dyskinesier och inte ger tillräcklig symptomlindring kan man prova Apomorfin s.c., Duodopa via PEG till jenunum eller DBS (deep brain stimulation).

Dexamfetamin är inte en behandling vid Parkinsons sjukdom, utan används i stället på barn och vuxna som har ADHD.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in