Termin 9    NSPR    Fråga 1503

Vilket alternativ nedan stämmer gällande vem som får skriva vårdintyg?

För att få skriva ett vårdintyg måste man vara legitimerad läkare. Vidare får inte läkaren stå i jävsförhållande till patienten, som fallet hade varit om de varit gifta.

Således får ingen ovan skriva vårdintyg.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in