Termin 9    NSPR    Fråga 1502

Avseende psykossjukdomar, vilket alternativ stämmer INTE?

Vid psykos är det vanligt att man har vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar. Man saknar dock oftast inte orientering till person, tid eller rum. Övriga alternativ stämmer.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in