Termin 9    NSPR    Fråga 1500

På vilket sätt är noradrenalin besläktat med dopamin?

Både dopamin och noradrenalin är monoaminer som bildas från aminosyrorna fenylalanin/tyrosin. Dopamin är en prekursor till noradrenalin.

Monoaminsyntesen

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in