Termin 9    NSPR    Fråga 1497

En patient söker på vårdcentralen för problem med att gapa sedan en tid. Vilket medicinskt uttryck används för att benämna fenomenet?

Tillståndet benämns trismus (mandibular hypomobilitet). Trismus kan komma av svalginfektioner (särskilt peritonsillit) som påverkar käkmuskulaturen, fraktur av arcus zygomaticus p.g.a. mekaniskt hinder (alternativt vid mandibelfraktur p.g.a. smärta), käkledsluxation p.g.a. att ledhuvudet låses samt av strålbehandlingseffekter på både käkled och muskler.

Trismus

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in