Termin 9    NSPR    Fråga 1495

Person med besvär av koncentrationsstörning, impulsivitet och svårigheter att avsluta vad som påbörjats. Upplevs ibland som väldigt aktiv medan periodvis mer uppgiven. Alla symptom har förelegat sedan 6-årsåldern. Diagnos?

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) stämmer bäst in på en person med besvär av koncentrationsstörning, impulsivitet, som startar ofta nya projekt, som har svårigheter att avsluta vad som påbörjats och som ibland upplevs som väldigt aktiv och periodvis mer uppgiven.

Problemen är ofta tydliga i perioder. Periodvis verkar problematiken inte finnas. Problemet har funnits sedan barnsben.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in