Termin 9    NSPR    Fråga 1494

Hur kan man skilja på autism och social fobi?

Autism har svårigheter med/oförmåga till social interaktion medan socialfobikern har förmågan, men sådan stark ångest kopplat till sociala situationer att hen undviker sociala sammanhang.

Autism debuterar tidigt i barndomen (diagnos ställs oftast när barnet är 4-5 år), medan social fobi oftast debuterar i tonåren.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in