Termin 9    NSPR    Fråga 1492

Hörselnedsättning vid vilket av följande tillstånd brukar vara som tydligast vid låga frekvenser?

Vid Ménières sjukdom ses främst en hörselnedsättning vid de lägre frekvenserna på ett audiogram.

Presbyakusis karaktäriseras av nedsatt hörsel, främst över diskanterna.

Vid bullerskada ses ofta nedsatt hörsel kring 4000 Hz, en s.k. 4K-notch medan otoskleros brukar presentera sig som en nedsatt hörsel kring 2000 Hz (s.k. Carharts notch).

Audiogram hos en person med Ménières sjukdom på vänster öra

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in