Termin 9    NSPR    Fråga 1490

Till vilket kluster av personlighetsstörningar hör antisocial personlighetsstörning?

Antisocial personlighetsstörning hör, liksom emotionellt instabil personlighetsstörning, narcissistisk personlighetsstörning och histrionisk personlighetsstörning till kluster B.

Kluster A inbegriper paranoid, schizoid och schizotyp personlighetsstörning medan kluster C omfattar osjälvständig, tvångsmässig och ängslig personlighetsstörning.

Personlighetssyndrom

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in