Termin 9    NSPR    Fråga 1489

En patients vänsteröga täcks för vid ett covertest. Högerögat förs då i nasal riktning. När vänsterögat avtäcks förs högerögat i temporal riktning. Vilken typ av strabism lider patienten av?

Patienten har en starbism (skelning) av typen exotropi (utåtskelning). Esotropi innebär inåtskelning, hypertropi uppåtskelning, och hypotropi nedåtskelning. Ögats inställelserörelse vid cover-test sker i motsatt riktning till skelningen.

Ändelsen -tropi innebär manifest skelning medan man använder sig av ändelsen -fori om skelningen är latent.

Strabism (skelning)

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in