Termin 9    NSPR    Fråga 1487

Epilepsi kan ha många olika bakomliggande orsaker. Vad av följande är INTE en av de viktigaste?

Orsaker till epileptiska anfall kan vara bl.a. infektioner, kärlmissbildningar, hypoxisk/ischemisk encefalopati, blödning, metabol encefalopati, genetiska, kortikala anomalier, posttrauma, tumörer, autoimmun encefalit eller abstinens.

Neuroborrelios (borrelia som drabbar CNS) är ingen vanlig orsak till epilepsi och hör därför inte hit.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in