Termin 9    NSPR    Fråga 1485

Vad av följande är INTE karaktäristiskt för huvudvärk som beror på expansivitet i hjärnan (ex. hjärntumör)?

Huvudvärk som beror på expansiv process i hjärnan brukar vara värst på efternatten och under tidig morgon. Huvudvärken brukar förvärras vid tillfällig tryckstegring (hosta, nysning, framåtböjning) och öka i intensitet med tiden. Sedvanliga analgetika brukar inte ha någon god effekt.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in