Termin 9    NSPR    Fråga 1484

Vilket är det vanligaste symptomet vid låggradigt gliom?

Mellan 65 och 95 % av alla patienter med låggradiga gliom får epileptiska anfall. Huvudvärk är inte lika vanligt (40 %). Hemipares och kognitiv påverkan är ovanliga symptom (5 - 15 % respektive 10 %).

Hemipares och kognitiv påverkan är vanligare vid högmaligna gliom (30 - 50 % respektive 40 - 60 %).

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in