Termin 9    NSPR    Fråga 1483

Våldsutsatthet kan göra att en person utvecklar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vad av följande är INTE en av de vanligaste differentialdiagnoserna till PTSD?

ADHD, sömnstörning, depression och ångestsjukdomar är differentialdiagnoser till PTSD men relateras inte på samma sätt direkt till stora traumatiska händelser. Symptomen i dessa differentialsjukdomar kan visserligen förekomma som en del i PTSD men PTSD-sjukdom karakteriseras av mer genomgripande psykopatologi. Kännetecknande symptom för PTSD är mardrömmar, återupplevelse av minnen och lidande vid exponering av traumatiska händelser bestående i mer än en månad efter att individen upplevt allvarlig traumatisk händelser.

Autismspektrumtillstånd (AST), tidigare kallat Aspergers syndrom, är generellt inte en differentialdiagnos till PTSD.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in