Termin 9    NSPR    Fråga 1481

Rent åldrande är den vanligaste orsaken till katarakt, vad av följande är INTE en annan vanlig orsak?

Orsaker till katarakt/grå starr (utöver åldrande) kan vara diabetes, trubbigt och skarpt trauma inklusive tidigare glaskroppskirurgi/vitrektomi, kortisonbehandling (lokal eller systemisk), strålbehandling, Downs’ syndrom, galaktosemi samt Dystrofia myotonica.
Herpes keratit är inte en vanlig orsak till katarakt.

Katarakt/Grå starr:

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in