Termin 9    NSPR    Fråga 1480

Vad av följande är INTE ett exempel på hur man i en ögonjournal kan ange synskärpa som är mindre än 0,1?

1.0 i synskärpa innebär normal syn. 0,1 motsvarar översta bokstaven på en syntesttavla, och således är synskärpan extremt nedsatt om man ej kan urskilja denna.
Synskärpa under 0,1 kan anges med: Fingerräkning + avstånd (centi-/decimeter eller meter), handrörelser framför ögat, lokalisation av ljuskälla samt ljusperception.

Amslers test används vid misstanke makuladegeneration och hör således ej hit.

Syntesttavla:

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in