Termin 9    NSPR    Fråga 1478

Vid ett brustet aneurysm i hjärnan finns två invasiva olika behandlingssätt för att minska risken för reblödning. Vilka?

Clipping och coiling är två sätt att behandla ett aneurysm. Hydrocefalus, vasospasm och reblödning är komplikationer som kan uppkomma om man inte behandlar ett blödande aneurysm akut.

Clipping:Coiling:

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in