Termin 9    NSPR    Fråga 1475

Vad är ett annat ord för medial halscysta?

Mediala halscystor kallas även thyreoglossus-cystor. De är medfödda anomalier och återfinns oftast anteriort om os hyoideum, men kan uppträda var som helst längs ductus thyreoglossus (från tungbasen till jugulum). Vanligast är symptomdebut mellan 4 och 6 års ålder, ofta relaterat till övre luftvägsinfektion.

Medial halscysta/thyroglossus-cysta

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in