Termin 9    NSPR    Fråga 1474

Hur behandlas de flesta huvud-halscancrar?

De flesta HH-cancrar behandlas primärt med kirurgi, ev. följt av strålning (beror bl.a. på TNM-stadium och om kirurgin varit radikal eller inte).

Få HH-cancrar behandlas med cytostatika. TIll dessa få hör naso-, oro- och hypofarynxcancrar. Dessa är svåra att komma åt med kirurgiska interventioner. Här kombineras cytostatikat oftast med strålning.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in