Termin 9    NSPR    Fråga 1473

Vilken huvud-halscancer har sämst prognos?

Hypofarynxcancrar upptäcks ofta sent. Vanliga symptom är smärta i halsen, speciellt vid sväljning. Smärtan strålar ofta upp mot det ipsilaterala örat. Även dysfagi, klumpkänsla i halsen och andningsproblematik förekommer. 5-årsöverlevnaden ligger på cirka 26 %.

Gruppen läppcancer har den högsta 5-årsöverlevnaden bland HH-cancrar (91 %).

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in