Termin 9    NSPR    Fråga 1472

Du är på din ögonplacering i termin 9 och träffar en patient som har entropion. Vad innebär det?

Entropion innebär att ett ögonlock är inåtvänt. Det är oftast det nedre som är drabbat. Vanligaste orsaken är åldersförändringar och tillståndet är således vanligast bland äldre. Utåtvänt ögonlock heter istället ektropion.

Entropion

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in