Termin 9    NSPR    Fråga 1471

Vid keratit är en speciell bakterie speciellt fruktad. Vilken?

Pseudomonas är den mest fruktade bakterien vid keratit eftersom den producerar kollagenas som ger förmågan att penetrera kornealstromat och sprida infektionen på djupet.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in