Termin 9    NSPR    Fråga 1470

Vilken av följande mikroorganismer orsakar vanligen INTE keratit (hornhinneinflammation)?

De vanligaste mikroorganismerna vid keratit är: Staphylococcus aureus, Pneumokocker, Moraxella, och Pseudomonas.
Mindre vanliga är: Streptokocker, Proteus, E. coli, Klebsiella, Herpes simplex, Herpes zoster och svamp.

Cytomegalovirus kan orsaka keratit, men detta är väldigt ovanligt.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in