Termin 9    NSPR    Fråga 1468

SSRI är en grupp antidepressiva läkemedel. Vilken av följande är INTE en annan grupp av antidepressiva?

ARB står för "angiotensin receptor blocker", är en grupp blodtryckssänkande läkemedel, och hör således inte hit. Resterande kan användas som alternativ till SSRI och fungerar enligt följande:
* SNRI - Selektiv serotonin och noradrenalinsåterupptagshämmare
* TCA - Tricykliska antidepressiva läkemedel - återupptagshämning av monoaminer
* NaSSA - Noradrenergt och specifikt serotonergt antidepressiva läkemedel - presynaptisk alfa-2- receptorblockad samt postsynaptisk serotoninreceptorblockad
* MAO-hämmare - Monoaminooxidashämmare - hindrar nedbrytning av monoaminer

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in