Termin 9    NSPR    Fråga 1467

Vad stämmer avseende standardbehandling vid en medelsvår depressiv episod?

Vid medelsvår depression kan man behandla med psykoterapi (t.ex. KBT) eller läkemedel samt fysisk aktivitet. Det sistnämnda är dock ofta otillräckligt som ensam behandling men bra som komplement.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in