Termin 9    NSPR    Fråga 1466

Vem av dessa får INTE skriva vårdintyg?

Vårdintyg är ett läkarintyg enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och får endast utfärdas i direkt anslutning till undersökning enligt 4§ LPT.

Läkarlegitimation krävs för att skriva intyget, således får en läkare som inte är legitimerad men har gjort färdig AT och väntar nu på att få legitimationen, inte skriva ett vårdintyg.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in