Termin 9    NSPR    Fråga 1465

I diagnostiken av personlighetssyndrom går det att urskilja olika teoribildningar. Vilken teoribildning går att urskilja vid personlighetssyndrom av schizotyp form?

Den schizotypa personlighetsstörningen tillhör kluster A (liksom schizoid och paranoid personlighetsstörning). Dessa tre typer anses ha en starkare biologisk koppling än personlighetsstörningar i kluster B och C (som mer går att koppla till psykosociala faktorer). Kluster A-personlighetssyndrom har likheter med och kopplingar till neuropsykiatriska diagnoser.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in