Termin 9    NSPR    Fråga 1464

Patient med akut påkommen ångest, hjärtklappning, muntorrhet, svettningar, illamående och yrsel. Besvären blev maximala efter fem minuter och hade klingat av efter 30 minuter. Troligast diagnos?

Troligast är att patienten drabbats av en panikattack. För att få diagnosen panikångestsyndrom krävs däremot bl.a. återkommande oväntade panikattacker.

Symtom vid en panikattack beskrivs enligt DSM-V och innefattar bl.a. palpitationer, bultande hjärta och/eller hastig puls, svettningar, andfåddhet, kvävningskänsla, smärta eller obehag i bröstet med mera.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in