Termin 9    NSPR    Fråga 1463

Vid missbruk av opioider kan epileptisk kramp utlösas. När är risken som störst?

Opioider, liksom en rad andra läkemedel, har en (o)förmåga att sänka hjärnans kramptröskel och vid intag av höga doser opioider finns risk för epileptiska kramper.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in