Termin 9    NSPR    Fråga 1461

Efter akut behandling med Haldol utvecklar en patient akatisi. Vad beror detta på?

Haldol (haloperidol) är ett neuroleptikum/antipsykotika tillika dopaminantagonist. Akatisi innebär en oförmåga att sitta stilla, obehag, rastlöshet och ångest, och är en relativt vanlig biverkan på Haldolbehandling.

Symtomen beror på en dopaminblockad i nigrostriatala banan, som går mellan substantia nigra och striatum (nucleus caudatus och putamen). Denna bana är kopplad till motorik, specifikt initiering av rörelser.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in