Termin 9    NSPR    Fråga 1460

En patient undrar hur denne utvecklat ett alkoholberoende på enbart folköl. Hur många centiliter starksprit (alkohol i ölen omräknat till 40 % sprit) innehåller 1 burk (50 cl) folköl (3.5 %) ?

Här får vi räkna matte.
0,035 x 50 cl = 1,75 cl 100-procentig sprit. För att spä ut till 40 % dividerar vi med 0,4. 1,75/0,4 = 4,375 cl 40 procentig sprit, vilket avrundat uppåt blir 4,5 cl starksprit.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in