Termin 9    NSPR    Fråga 1459

Vilket av följande är INTE ett av kärnsymptomen vid anorexia nervosa?

Kärnsymptom för diagnosen anorexia nervosa är kroppsdysmorfi, rädsla för viktuppgång samt onormalt ätbeteende.

Det finns även en rad av kroppsliga symptom som uppkommer med tiden.

Kroppsliga symptom vid anorexia nervosaHetsätande ihop med olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt här istället ihop med bulimia nervosa.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in