Termin 9    NSPR    Fråga 1456

Vad av följande kännetecknar centrala orsaker till yrsel?

Horisontell nystagmus som slår mot skadesidan förekommer inte vid perifer yrsel. Vid perifer yrsel slår nystagmusen istället från skadesidan.

Kraftigt illamående och kräkning, endast måttligt påverkad balans, nedsatt hörsel och frånvaro av patologisk fokalneurologi pekar även de mot perifer yrselgenes.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in