Termin 9    NSPR    Fråga 1453

Vilket av följande alternativ beskriver bäst orsaken bakom ett epileptiskt anfall?

Orsaken till epileptiska anfall är obalans mellan inhibitoriska och excitatoriska signaler i cortex cerebri. Epileptiska anfall beror oftare på minskad inhibition (så kallad disinhibition) än på direkt ökad excitation. Den minskade inhibitionen leder till ökad excitation (ibland är den ökade excitationen primär) vilket leder till abnorma urladdningar i neuron i cortex cerebri. Urladdningarna leder oftast till kliniskt observerbara symptom i form av toniska kramper och kloniska eller myokloniska muskelrörelser. Även absenser (sänkt medvetande), upplevelse av lukter, smaker, hörselfenomen, känselfenomen och synfenomen är vanliga. Det är viktigt att minnas att epileptiska anfall kan vara mycket kortvariga och ha diskreta symptom, vilket gör att de inte alltid är lätta att identifiera.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in