Termin 9    NSPR    Fråga 1452

Till vilken läkemedelsgrupp hör Paroxetin?

Paroxetin (innehållande den aktiva substansen paroxetin) är liksom Citalopram, Escitalopram, Sertralin och Fluoxetin en selektiv serotoninåterupptagshämmare (ett SSRI-preparat).

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in