Termin 9    NSPR    Fråga 1450

Vilken av följande formler används för att räkna ut IgG-index?

IgG-index används för att avgöra om det förekommer en ökad produktion av IgG-antikroppar intrathekalt. Formeln som används är IgG-index = (CSF IgG/serum-IgG)/(CSF albumin/serum-albumin). Ett normalt IgG-index ligger på < 0,7.

Kort förklaring av IgG-index

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in