Termin 9    NSPR    Fråga 1448

Vad stämmer om idiopatisk trigeminusneuralgi?

Vid idiopatisk trigeminusneuralgi brukar en triggerzon i huden eller slemhinnan i ansiktet finnas.

Tillståndet är idiopatiskt, alltså beror det per definition inte på en tumör. Smärtan vid idiopatisk trigeminusneuralgi brukar gå att behandla med karbamazepin. Det är oftast kvinnor över 50 som drabbas och smärtutbredningen motsvarar oftast andra (n. maxillaris) eller tredje (n. mandibularis) grenens utbredning.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in