Termin 9    NSPR    Fråga 1447

Vad av följande stämmer INTE i jämförelsen av atypisk parkinsonism och Parkinsons sjukdom?

Även om Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism delar vissa kännetecken skiljer de sig på flera plan. Symptomen progredierar snabbare vid atypisk parkinsonism, behandlingsresultaten är sämre, debutsymptomen är ofta bilaterala, vanligen ses ingen tremor och den autonoma funktionen är mer påverkad vid atypisk parkinsonism.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in