Termin 9    NSPR    Fråga 1446

Vilken typ av tremor lider patienter med essentiel tremor av?

Vid essentiel tremor ses aktionstremor (tremor vid rörelse). Vilotremor ses i stället vid bl.a. Parkinsons sjukdom.

Tabell över olika typer av tremor

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in