Termin 9    NSPR    Fråga 1445

Vad av följande är INTE ett vanligt symptom vid insomni?

Vid insomni är det vanligt att man lider av trötthet, energilöshet och koncentrationssvårigheter. Dessa symptom tolkas som en konsekvens av att man har svårt att somna in, att man har en fragmenterad sömn eller att man vaknar tidigt utan att kunna somna om.

Sömnighet är dock inget vanligt symptom vid insomni. Patienter som lider av sömnighet kan istället lida av narkolepsi (påtvingade sömnattacker) eller obstruktivt sömnapnésyndrom, eller så sover man helt enkelt för lite (vilket är vanligare).

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in