Termin 9    NSPR    Fråga 1444

Vad av följande är INTE ett av de vanligare symptomen vid myopatier?

Alla symptom, utom distal muskelsvaghet, är vanliga vid myopatier. Vid myopatier tenderar muskelsvagheten istället att vara proximal. Vid distal muskelsvaghet ska man istället tänka på neuropatier.

Det finns dock ovanliga myopatier som företrädesvis drabbar distal muskulatur, t.ex. Welanders distala myopati.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in