Termin 9    NSPR    Fråga 1442

Innan man behandlar patienter med MS med läkemedlet Tysabri måste man screena för ett virus som riskerar att ge encefalopati. Vilket?

Om man behandlar patienter med MS med Tysabri riskerar man att de utvecklar progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) om de samtidigt är infekterade med JCV (John Cunningham virus). Har de denna infektion måste man utvärdera risken att de utvecklar PML och väga mot Tysabris positiva effekter. Under behandling screenas patienterna var 6:e månad.

60 % av normalbefolkningen är infekterad av JVC.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in