Termin 9    NSPR    Fråga 1438

På en akutremiss till ögonkliniken står det "misstänkt hornhinneavlossning". Vad är fel med denna remiss?

Det finns inget tillstånd som heter hornhinneavlossning. I detta fall syftar troligen remitterande läkare på näthinneavlossning. Misstänkt näthinneavlossning ska remitteras till ögonkliniken.

Näthinneavlossning

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in