Termin 9    NSPR    Fråga 1437

En patient kommer in till vårdcentralen med nedsatt syn, ögonsmärta och kraftigt rodnat öga 3 dagar efter en Lucentis-injektion. Anamnesen gör att du misstänker endoftalmit. Vad bör du göra?

Endoftalmit är ett mycket allvarligt och akut tillstånd där en inflammation, vanligtvis orsakat av en infektion, av ögats inre delar ses. Obehandlat kan tillståndet leda till blindhet inom ett dygn. Patienten ska därför skickas akut till ögonkliniken.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in