Termin 9    NSPR    Fråga 1435

En liten pojke har remitterats till ÖNH-mottagningen p.g.a. högljudda snarkningar och påtaglig morgontrötthet. ÖNH-specialisten beslutar att pojken ska opereras. Vilken operation väljer man vanligen?

Barn som opereras för snarkningar och obstruktiva sömnapnésyndrom genomgår vanligen bilateral tonsillotomi + adenoidektomi. Tonsillotomin är en snällare form av tonsillektomi, där endast delar av tonsillen opereras bort. Detta leder till färre blödningskomplikationer och mindre postoperativ smärta än en tonsillektomi.

Det är mycket viktigt att behandla barn med obstruktivt sömnapnésyndrom. Komplikationerna till tillståndet är många och inkluderar morgontrötthet, dagtrötthet, minskad tillväxt, koncentrationssvårigheter, undervikt, insomni, försämrad sömnkvalitet, mardrömmar, nedsatt matlust etc.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in