Termin 9    NSPR    Fråga 1434

Du tar anamnes och utför neurostatus enligt NIHSS på en strokepatient. Vad mer måste du göra innan du påbörjar trombolysbehandling (inga kontraindikationer mot trombolys framkommer i anamnes/status)?

Innan man påbörjar trombolysbehandling med Actilyse måste man utesluta blödning som orsak till symptomen. Detta görs företrädesvis med DT, ibland med MR. Kateterangiografi utförs normalt inte.

Statiner behöver inte sättas ut innan behandling med Actilyse.

Vid trombolysbehandling ges ASA i bolusdos efter ett dygn. Intrakraniell blödning som komplikation till trombolysbehandlingen måste uteslutas radiologiskt innan ASA ges.

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in